Цели и задачи

МЭТА:

забеспячэнне сучаснай якаснай адукацыі на аснове зберажэння яе фундамантальнасці і адпаведнасці актуальным і перспектыўным патрабаванням асобы, грамадства, дзяржавы і павышэнне яе эфектыўнасці.

Задачы:

  1. павышаць якасць адукацыі і эфектыўнасць адукацыйнага працэсу праз удасканаленне ўмоў і механізмаў здзяйснення кантрольна-ацэначнай дзейнасці на вучэбным занятку; 
  2. удасканальваць прафесійную кампетэнтнасць педагогаў шляхам уключэння іх у дзейнасць па засваенні спосабаў рэалізацыі кампетэнтнаснага падыходу ў выкладанні вучэбных прадметаў, выхаваўчага патэнцыялу вучэбных і факультатыўных заняткаў;
  3. выхоўваць у навучэнцаў сацыяльныя і асобасна значымыя якасці для фарміравання адказнай дысцыпліны праз  пошук новых шляхоў далучэння сям’і да адукацыйнага працэсу ва ўстанове адукацыі.
  4. стварыць умовы для фарміравання ў вучняў адказных адносін да свайго здароўя як уласнай і грамадскай каштоўнасці праз набыццё ведаў, развіццё здольнасцей і навыкаў здаровага ладу жыцця, зберажэнне і ўмацаванне здароўя.