Педагогам

Образец паспорта кабинета

05.10.2020

Дзяржаўная ўстанова адукацыі

“…… сярэдняя школа”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пашпарт

вучэбнага кабінета

-----------

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Загадчык кабінета

                                                                                                          настаўнік  (вуч.прадмет.,кат)

Пашкевіч Вольга Дзмітрыеўна

 

 

 

 

 

Змест

І.Агульныя звесткі

1.1. Агульнае палажэнне аб вучэбным кабінеце дзяржаўнай ўстановы адукацыі “…….сярэдняя школа”

1.2. Выпіска з загада па ўстанове адукацыі аб назначэнні загадчыка кабінетам

1.3. Аналіз работы кабінета -----  ў 201…/201… навучальным годзе

1.4. План работы кабінета замежнай мовы на 201…/201… навучальны год

1.5. Перспектыўны план работы кабінета ------

1.6. Паказчыкіарганізацыі працоўных месцаў настаўніка і вучняў

1.7. План - схема кабінета ------

1.8. Графік занятасці кабінета

ІІ. Вучэбна-метадычнае забеспячэнне

2.1.Прадметныя часопісы

2.2.Метадычная літаратура ў дапамогу педагогу

2.3.Даведачная літаратура

2.4. Слоўнікі/(друкаваныя сшыткі па мовах)

2.5. Літаратура па краязнаўству

2.6. Літаратура для самастойнай работы вучняў

2.7.Літаратура ў дапамогу па падрыхтоўкі да ЦТ

2.9.Раздатачны матэрыял для індывідуальнай работы

2.10.Кантрольна-вымяральныя матэрыялы ( на кожны клас асобна)

2.11.Медыятэка

2.11. Хрэстаматыйны матэрыял

2.12. Вучэбна-метадычныя комплексы для факультатываў

2.13. Дэманстратыўнае абсталяванне

2.14. Лабараторнае абсталяванне

2.15 Наглядны матэрыял

ІІІ.Інфармацыйнае забеспячэнне

3.1.Пастаянны  стэндавы матэрыял

( Пастаянны стэнд “…”,выстава “ …”, стэнд з выказваннем П. Броўкі і г.д.)

3.2. Зменны стэндавы матэрыял

 ( прадметная газета ”…..”, Зменны стэнд ”…..” і г.д.)

3.3.Выставачны матэрыял да юбілейных дат і інш.

тэматычная кніжная паліца ”……” да памятных датаў, святкаванняў  пісьменнікаў, вучоных-фізікаў, матэматыкаў, хімікаў, па творчасці … і  і г.д.)

3.4.Інфармацыйны матэрыял навучальнага характару(Інфармацыйныстэндавы або інш. нагл.) матэрыял навучальнага характару (рэкамендацыі па планаванні і падрыхтоўцы да канферэнцый, алімпіяд, залікаў, экзаменаў, па падрыхтоўцы дамашніх заданняў, напісанні сачыненняў, рэфератаў, паведамленняў,кантрольных работ,алгарытмы рашэння задач  і інш. абавязкова !!!

 

ІV.Практычнае забеспячэнне

4.1. Матэрыялы пазакласнай работы па вучэбнаму прадмету “…….”

(  работы вучняў  НПК, матэрыялы прадметных тыдняў, распрацоўкі вечароў, прадметных днеў, планы і матэрыялы  мерапрыемстваў да святкавання  юбілейных дат пісьменнікаў, вучоных, матэрыялы прадметных гульняў –конкурсаў  і г.д.)

4.2. Творчыя работы вучняў( ілюстратыўныя творчыя работы вучняў,  зборнікі паэзіі, конкурсныя сачыненні, матэрыялы прадметных і іншых конкурсаў розных узроўняў, красворды, рэбусы, складзеныя вучнямі, і інш. творчыя работы)лепш выставу альбо паліцу,  папку-накапляльнік для мінулых гадоў

4.3.Павышэнне кваліфікацыі ( матэрыялы выступленняў настаўніка на ШВМА, РВМА, педсаветах, матэрыялы з павышэння кваліфікацыі ў АПА, БрІРА, матэрыялы раенных семінараў,НПК з удзелам педагога, матэрыялы самаадуацыі педагога за тры апошнія гады)

4.4.Маніторынг якасці адукацыі па вучэбнаму прадмету ( вынікі па чвэрцях,за год (копія агульнашкольнага), вынікі  алімпіяд, прадметных гульняў-конкурсаў па гадах)

4.5.Нашы поспехі і дасягненні(граматы,падзячныя пісьмы, дыпломы і г.д.)

V.Індывідуальная работа з вучнямі

5.1.Работа з высокаматываванымі вучнямі (Дыстанцыйнае навучанне : матэрыялы і рэзультаты вочна- завочных школ, інтэрнет-алімпіяд і т.д.; матэрыялы падрыхтоўкі да прадметных  алімпіяд і іх рэзультаты і інш.

(у некаторых выпадках пераклікаецца з пазакласнай работай і творчымі работамі вучняў)

5.2. Работа з нізкаматываванымі вучнямі (кантрольна-аналітычныя карты па матэматыцы, хімі, фізіцы; матэрыялы для падтрымліваючых заняткаў, маршрутныя лісты развіцця вучняў і інш.)

VІ.Забеспячэнне выканання патрабаванняў бяспечных паводзін і санітарна-гігіенічных нормаў у вучэбным кабінеце

( Праграма па ахове працы для кабінетаў фізікі, хіміі,біялогіі, тэхнічнай і абслугоўваючай працы; інструкцыі, памяткі і г.д., Раздзел 6 Санітарных правілаўі нормаў “Патрабаванні для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі”)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.  Аналіз работы кабінета -----------

за 2019/2020 навучальны год

Кабінет замежнай мовы ў 2012/2013 навучальным годзе выкарыстоўваўся для правядзення заняткаў па французскай і нямецкай мовах. У кабінеце былі арганізаваны заняткі для вучняў 3-11 класаў.

Задачамі  работы кабінета з’яўляліся………………….На вырашэнне пастаўленых задач былі накіраваны ( пералічваюцца формы работы як з вучнямі, так і па мат.-тэхн. забеспячэнні)

На пачатак навучальнага года былі адноўлены і вывучаны матэрыялы па нарматыўным прававым і метадычным забеспячэнні навучальнага працэсу па замежнай мове.

На працягу  навучальнага года перыядычна абнаўляліся зменныя вучэбна-інфармацыйныя стэнды. Гэта вызывала пэўныя цяжкасці, так як стэнды старога ўзору і патрабуюць замены. На ўроках выкарыстоўваліся розныя наглядныя матэрыялы, плакаты, схемы, дыдактычны матэрыял. Па меры неабходнасці для праслухвання тэкстаў, паказу мультымедыйных прэзентацыйвыкарыстоўваўся наутбук, для прагляду дакументальных фільмаў і анімацый выкарыстоўваўся камп’ютар. Адзін раз у месяц рэдкалегіяй вучняў выпускалася прадметная газета па  “…”, дапрацаваны наглядныя дапаможнікі па ------- для … класаў, сістэматызаваны і папоўнены матэрыялы па пазакласнай рабоце па --------, матэрыялы “У дапамогу настаўніку -------”, “Школьны тэатр на замежнай мове”. 

На працягу ўсяго навучальнага года адбывалася папаўненне кабінета відэаматэрыяламі, мультымедыйнымі прэзентацыямі для правядзення вучэбных і факультатыўных  заняткаў,  пазакласных мерапрыемстваў.

Арганізавана работа з высокаматываванымі і нізкаматываванымі вучнямі па прадмету: складзены планы работы, маршрутныя лісты суправаджэння. Праводзіцца сістэматычная работа па прыцягненні вучняў для ўдзелу ў алімпіядах, прадметных конкурсах, пазакласных мерапрыемствах праз…. Вучнямі выконваюцца творчыя заданні па… У кабінеце аформлены матэрыялы “Партрэты вядомых людзей краіны вывучаемай мовы”, “Біяграфіі вядомых французскіх спевакоў”.Аднак,( недахопы) ……

Кабінет замежнай мовы выкарыстоўваўсяяк для правядзення вучэбных і факультатыўных заняткаў, так  і для  пазакласных мерапрыемстваў:…

Аформлены матэрыялы для вучняў па падрыхтоўцы да цэнтралізаванага тэсціравання па нямецкай мове, дзе сабраны рэкамендацыі па падрыхтоўцы да тэставых заданняў, зборнікі заданняў, даведачная літаратура.

Вядзецца пастаянная работа настаўнікаў нямецкай мовы … над індывідуальнай  тэмай па самаадукацыі. Матэрыялы распрацоўваюцца, сістэматычна афармляюцца.

Да  навучальнага года праводзіўся касметычны рамонт. Вучні класа, для якіх праводзяцца вучэбныя заняткі ў кабінеце, займаюцца яго азеляненнем.

Сярод асноўных праблем работы кабінета магчыма назваць наступныя: адсутнасць дастатковай колькасці слоўнікаў, друкаваных выданняў ( газет, часопісаў ) на нямецкай мове.( і інш.)

Такім чынам, план работы кабінета на навучальны год выкананы. Але, ўлічваючы пэўныя недахопы, мэтазгодна вызначыць задачы на 2020-2021 навучальны год.

 1. Працягваць фарміраванне вучэбна-метадычнага комплекса кабінета ісвоечасовае аднаўленне нарматыўнага прававога і метадычнага забеяпячэння.
 2. Папаўняць і выкарыстоўваць медыятэку.
 3. Арганізаваць работу па выкарыстанні вучнямі матэрыялаў для падрыхтоўкі да алімпіяд, цэнтралізаванага тэсціравання, экзаменаў, прадметных конкурсаў.
 4. Правесці замену інфармацыйных стэндаў ---------.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЦВЯРДЖАЮ

Дырэктар  школы

 

«___» ________ 2020

 

1.4. План работы кабінета  ----------

на 2020/2021 н.г.

п/п

Змест работы ў кабінеце

Дата

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

10.

 

 

11.

 

 

12.

 

 

13.

 

 

14.

 

 

15.

 

 

16.

 

 

17.

 

 

18.

 

 

19.

 

 

20.

 

 

21.

 

 

22.

 

 

23.

 

 

24.

 

 

25.

 

 

26.

 

 

27.

 

 

28.

 

 

29.

 

 

30.

 

 

31.

 

 

32.

 

 

33.

 

 

34.

 

 

35.

Аналіз работы кабінета ----------  ў 2020/2021 н.г.

 

 

 

1.5. Перспектыўны план работы кабінета замежнай мовы

 

№ п/п

 

Змест работы

 

Тэрмін

рэалізацыі

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. Паказчыкі арганізацыі працоўных месцаў настаўніка і вучняў

 

№ п/п

 

Назва паказчыка

 

Колькасць

1.

Стол настаўніка

 

1

2.

Парта для вучняў

 

12

3.

Крэсла настаўніка

 

1

4.

Крэсла вучнёўскае

 

12

5.

Шафа

 

1

6.

Дошка

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Настаўнікі, якія праводзяць заняткі

ў кабінеце замежнай мовы

 1. Пішчык Святлана Юр’еўна, настаўнік замежнай мовы
 2. Платніцкая Валянціна Міхайлаўна, настаўнік рускай мовы

 

Загадчык кабінета

Пішчык Святлана Юр’еўна, настаўнік замежнай мовы

 

Клас, адказны за кабінет

2012/2013 навучальны год – 5 клас

Класны кіраўнік – Пашкевіч Вольга Дзмітрыеўна

2013/2014 навучальны год – 6 клас

Класны кіраўнік – Пашкевіч Вольга Дзмітрыеўна

 

 

Савет кабінета

 1. Апановіч Алеся, вучаніца 6 класа
 2. Бондар Ганна, вучаніца 6 класа
 3. Мухортаў Максім, вучань 6 класа
 4. Шыкунец Людміла, вучаніца 6 класа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. План - схема кабінета замежнай мовы

 

Плошча кабінета  – 32 м2

Арыентацыя вокнаў – на захад

 

 

1      

 

 

 

               4            3

2

                                                                                                          5

 

  6                                                                                          

 

 

 

                                                                                                 7

 

 

 

 

                                                                          8

 

 

 

 

1 – дошка

                 2 – вокны (2)

                 3 – класны вугалок

4 –стол настаўніка              

                 5 – дзверы

                 6 – вучнёўскія парты (12)

                 7 –  шафа (2)

                 8 – інфармацыйныя стэнды па нямецкай мове (5)

 

 

 

 

1.8. Занятасць кабінета----------

Панядзелак

№ п/п

Прадмет

Клас

Час

1.

французская мова

10

8.00 – 8.45

 

2.

французская мова

9

8.55 – 9.40

 

3.

нямецкая мова

7

10.00 – 10.45

 

4.

нямецкая мова

5

11.05 – 11.50

 

5.

французская мова

11

12.20 – 13.05

 

6.

французская мова

8

13.15 – 14.10

 

7.

работа па забеспячэнні навучальнага працэсу у кабінеце замежнай мовы

 

14.30 – 15.15

 

 

Аўторак

№ п/п

Прадмет

Клас

Час

1.

нямецкаямова

5

8.00 – 8.45

 

2.

французская мова

9

8.55 – 9.40

 

3.

французская мова

10

10.00 – 10.45

 

4.

нямецкая мова

4

11.05 – 11.50

 

5.

нямецкая мова

6

12.20 – 13.05

 

 

Серада

№ п/п

Прадмет

Клас

Час

1.

французская мова

9

8.00 – 8.45

 

2.

французская мова

8

8.55 – 9.40

 

3.

нямецкая мова

3

10.00 – 10.45

 

4.

нямецкая мова

7

11.05 – 11.50

 

5.

французская мова

11

12.20 – 13.05

 

 

Чацвер

№ п/п

Прадмет

Клас

Час

1.

нямецкая мова

3

8.00 – 8.45

 

2.

нямецкая мова

5

8.55 – 9.40

 

3.

нямецкая мова

4

10.00 – 10.45

 

4.

нямецкая мова

7

11.05 – 11.50

 

5.

нямецкая мова

6

12.20 – 13.05

 

6.

французская мова

8

13.15 – 14.10

 

 

Пятніца

№ п/п

Прадмет

Клас

Час

1.

французская мова

11

8.00 – 8.45

 

2.

нямецкая мова

4

8.55 – 9.40

 

3.

нямецкая мова

3

10.00 – 10.45

 

4.

нямецкая мова

6

11.05 – 11.50

 

5.

французская мова

10

12.20 – 13.05

 

6.

французская мова (фак.)

11

13.15 – 14.10

 

 

 

 

 

Раздзел 2. Вучэбна-метадычнае забеспячэнне

 

2.1 Прадметныя часопісы

№п\п

 

Назва

Коль -

касць

 

Год выдання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Метадычная літаратура ў дапамогу настаўніку

№п/п

Аўтар

Назва

Коль -

касць

Год выдання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Даведачная літаратура

№п/п

Аўтар

Назва

Коль

касць

Год выдання

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Сшыткі на друкаванай аснове

№п/п

Аўтар

назва

клас

Коль

касць

Год выдання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   2.5.   Слоўнікі

№п/п

Назва

Коль

касць

Год выдання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Літаратура па краязнаўству

№п/п

Аўтар

Назва

Коль

касць

Год выдання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. Літаратура для самастойнай работы вучняў

№п/п

Аўтар

Назва

Коль

касць

Год выдання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.8. Літаратура ў дапамогу па  падрыхтоўцы да  ЦТ

№п/п

Аўтар

Назва

Коль

касць

Год выдання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9. Раздатачны матэрыял

№п/п

Назва

Тэма вучэбнай праграмы

Клас

Коль

касць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10. Кантрольна-вымяральныя матэрыялы

№п/п

Тэма вучэбнай праграмы

Клас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11.   Матэрыялы   медыятэкі

№п/п

Назва

Тэма

Коль

касць

Клас

Дзе захоўваецца

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12. Хрэстаматыйны матэрыял

№п/п

Аўтар

Назва

Коль

касць

Год выдання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13.

Вучэбна-метадычныя комплексы для факультатыўных заняткаў

№п/п

Аўтар

Назва

Коль-

касць

Клас

Год выдання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

2.14.Наглядны матэрыял

№п/п

Назва

Тэма вучэбнай праграмы

Коль

касць

Клас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.15. Лабараторнае абсталяванне

№п/п

Назва

Тэма вучэбнай праграмы

Коль

касць

Клас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.16. Вучэбныя табліцы

№п/п

Назва

Тэма вучэбнай праграмы

Коль

касць

Клас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздзел 3. Інфармацыйнае забеспячэнне

3.1.Пастаянны стэндавы матэрыял

№п/п

Назва

Колькассць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.Зменны  стэндавы матэрыял

№п/п

Назва

Колькасць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Выставачны матэрыял

№п/п

Назва

Колькасць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Інфармацыйны матэрыял навучальнага характару                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

№п/п

Назва

Колькасць

1.

Памятка па падрыхтоўцы дамашніх заданняў па вучэбнаму прадмету”…..”

 

 

2.

Памятка па падрыхтоўцы да напісання сачынення

 

3.

Памятка па напісанні і афармленні рэферата

 

4.

Рэкамендацыі па падрыхтоўцы да залікаў

 

5.

Рэкамендацыі па падрыхтоўцы да алімпіяды па …….

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздзел 4. Практычнае забеспячэнне

4.1.Матэрыялы пазакласнай работы па вучэбнаму прадмету ”…..”

№п/п

Назва

Год

1.

Тыдзень нямецкай мовы -

2010

2.

Тыдзень нямецкай мовы

2011

3.

Тыдзень нямецкай мовы

2012

4.

Вечар”……..”

2012

5.

Дзень нямецкай мовы . Сустрэча з нямецкімі гасцямі з г. Вестэркаппельна

 

2013

6.

Тыдзень беларускага пісьменства  і друку

2010

7.

Дзень роднай мовы

 

8.

Матэрыялы святкавання 100-годдзя з дня нарадэжэння …….

 

9.

Тыдзень матэматыкі

 

10.

Турнір юных фізікаў

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Творчыя работы вучняў

№п/п

Назва

Год

1.

Зборнік паэзіі ”….”

2011

2.

Рэферат ” ………..”

2012

3.

Ілюстрацыі да  паэмы  Я Коласа “ Новая зямля”

2013

4.

Матэрыялы завочнай алімпіяды па журналістыцы

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Павышэнне кваліфікацыі

№п/п

Назва

Год

1.

Матэрыялы выступленняў на  ШВМА

2011

2.

Матэрыялы выступленняў на РВМА

2011

3.

Матэрыялы выступленняў на педсаветах

2012

4.

Матэрыялы з павышэння кваліфікацыі

2013

5.

Матэрыялы раенных семінараў

2014

6.

Матэрыялы НПК ( якой менавіта)

2013

7.

Матэрыялы самаадукацыі па тэме ”………..”

2011

8.

……..іншае па павышэнні кваліфікацыі

 

9.

 

 

10.

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Маніторынг якасці навучання па вучэбнаму прадмету “………..”

№п/п

Назва

Год

1.

Маніторынг якасці навучання па матэматыцы

2011-2012

2.

Маніторынг якасці навучання па беларускай мове

2011-2012

3.

Маніторынг якасці навучання па беларускай літаратуры

2011-2012

4.

Маніторынг якасці навучання па беларускай мове

2012-2013

5.

Маніторынг якасці навучання па беларускай літаратуры

2012-2013

6.

 

2013-2014

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Нашы поспехі і дасягненні

№п/п

Назва

Год

1.

Дыплом І ступені  па выніках ІІ этапу рэспубліканскай алімпіяды па  мэтэматыцы

2011-2012

2.

Дыплом ІІ ступені  па выніках ІІ этапу рэспубліканскай алімпіяды па  нямецкай мове

2011-2012

3.

Дыплом ІІІ ступені  па выніках ІІ этапу рэспубліканскай алімпіяды па  біялогіі

2011-2012

4.

Падзячнае пісьмо за ўдзел у эпісталярным  конкурсе “ Людзі і словы” ( Аляшкевіч Міхатл 8 клас)

2012-2013

5.

Падзячнае  пісьмо за ўдзел у завочнай алімпіядзе па журналістыцы ( Бут-Гусаім Марына 10 клас)

2012-2013

6.

Дыплом ІІІ ступені па выніках конкурсу тэатральных пастановак на нямецкай мове ( гурток” Мастацкае чытанне і драматызацыя”)

2013-2014

7.

…….

 

8.

 

 

9.

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздзел 5. Індывідуальная работа з вучнямі

5.1. Работа з высокаматываванымі вучнямі

№п/п

Назва

Год

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Работа з нізкаматываванымі  вучнямі

№п/п

Назва

Год

1.

КА-карты па фізіцы ў 7 класе

 

2.

КА-карты па хіміі ў 8 класе

 

3.

КА-карты па матэматыцы ў 9 класе

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздзел 6. Забеспячэнне выканання патрабаванняў бяспечных паводзін  

                 і санітарна-гігіенічных нормаў у вучэбным кабінеце

 

№п/п

Назва

1.

Праграма па ахове працы для кабінета хіміі, фізікі, біялогіі, тэхнічнай і абслугоўваючай працы

2.

Інструкцыя па ……..

3.

Памятка для вучняў ……

4.

Памятка для настаўніка па ……

5.

Раздзел 6  Санітарных правілаў і нормаў “ Патрабаванні для устаноў агульнай сярэдняй адукацыі”

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свернуть

Педагогичные советы

01.09.2020

Педагагічныя саветы

 

Змест работы

Тэрміны

Адказныя

1

1.Выбары сакратара педагагічнага савета

2. Аналіз вынікаў дзейнасці ўстановы

за 2019/2020 навучальны год

3.Зацвярджэнне гадавога плана школы

на 2020/2021 навучальны год

4.Размеркаванне і зацвярджэнне педагагічнай нагрузкі на 2020/2021 навучальны год

5.Зацвярджэнне плана работы метадычнага савета

29.08.2020

 

Серадзіна А. Я.

Серадзіна А. Я.

 

Савонава А.В.

 

Савонава А.В.

Савонава А.В.

 

2

 

 

 

 

 

1.Аб рабоце педкалектыва па духоўна-маральнаму выхаванню вучняў, прадухіленню супрацьпраўных паводзін непаўналетніх і СНС, фарміраванню навыкаў бяспечных адказных паводзін, здаровага ладу жыцця праз павышэнне эфектыўнасці работы ў шосты школьны дзень.

 2. Аб стане  выкладання і якасці вучэбных дасягненняў вучняў   па гісторыі

3. Аб выніках ўдзелу вучняў у цэнтралізаваным тэсціраванні

06.11.2020

 

 

Савонава К. І

 

 

Серадзіна А. Я.

Серадзіна А. Я.

 

3

1.Аб рабоце педкалектыва па стварэнні крэатыўнага адукацыйнага асяроддзя  на ўсіх ступенях навучання для раскрыцця інтэлектуальнага і творчага патэнцыялу навучэнцаў і падрыхтоўцы  іх да паспяховай самарэалізацыі ў інтарэсах асобы, грамадства, дзяржавы

2.  Аб стане  выкладання і якасці вучэбных дасягненняў вучняў  па інфарміатыцы

04.01.2021

 

Савонава А.В.

 

 

Серадзіна А. Я.

 

4

1.Аб арганізацыі дапрофільнай падрыхтоўкі і профільнага навучання як умовы павышэння якасці навучання

2. Аб стане  выкладання і якасці вучэбных дасягненняў вучняў па дапрызыўнай і медыцынскай падрыхтоўцы

30.03.2021

Серадзіна А. Я.

Савонава К. І.

5

1. Аб допуску вучняў   IX, XI класаў да выпускных экзаменаў

2. Аб заканчэнні навучальнага года і пераводзе ў наступны клас вучняў     IIV, V - VIII, X класаў

3. Аб арганізацыі летняй аздараўленчай кампаніі

4. Папярэдняе размеркаванне педагагічнай нагрузкі на 2021/2022 навучальны год.

 

31.05.2021

Серадзіна А. Я.

Кл. кіраўнікі.

Савонава К. І.

Савонава А. В.

 

6.

1. Аб выніках выпускных  экзаменаў  за  перыяд навучання і выхавання на II ступені агульнай сярэдняй адукацыі і заканчэнні базавай школы

2. Аб выніках выпускных экзаменаў  за  перыяд навучання і выхавання на III ступені агульнай сярэдняй адукацыі і заканчэнні сярэдняй школы

 

11.06.2021

Серадзіна А. Я.

 

 Савонава А. В.

 

 

свернуть