Наша библиотека

О БИБЛИОТЕКЕ

Библиотека открыла свои двери в сентябре 1986 года в помещении новой школы, которая разместилась в центре деревни. Новоселами школы стали дети д.Коротичи и близлежащих деревень –Толмачево, Лутки. Они, а также педагоги и обслуживающий персонал, стали читателями библиотеки. Первой заведующей библиотекой была Чупик Екатерина Ивановна

 

 

НАША БИБЛИОТЕКА СЕГОДНЯ – ЭТО:

Количество читателей – 169. 

Библиотечный фонд – 10758, из них:     

- основной фонд  – 5684;              

- фонд учебных изданий – 2572;

- фонд периодических изданий – 9 названий по подписке.                 

 

        ОТКРЫТА ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ

          Понедельник:  12.50 – 16.10

  Вторник:  14.10 - 17.10

Среда:  12.40 - 15.40

  Четверг: 13.00 – 16.00

Пятница: 13.20-16.20

   Суббота: 09.00 – 14.00

Санитарный день: последний четверг месяца

Выходной: воскресенье

 

ЗАДАЧИ БИБЛИОТЕКИ:

Обеспечение образовательного процесса школы и самообразования   учащихся, педагогов путем библиотечного и информационно- библиографического обслуживания.

Формирование у учащихся информационной культуры, культуры чтения, умений и навыков независимого библиотечного пользователя.

 

ШТАТ СОТРУДНИКОВ

Денисковец Любовь Васильевна, библиотекарь

 

 

 

Правілы карыстання бібліятэкай

 

 

ЧЫТАЧ МАЕ ПРАВА:

v атрымліваць у часовае карыстанне творы друку з фонду бібліятэкі бясплатна;

v атрымліваць поўную інфармацыю аб фондзе бібліятэкі;

v бясплатна карыстацца ўсімі відамі паслуг, якія аказваюцца бібліятэкай;

v прымаць удзел у мерапрыемствах, якія праводзяцца бібліятэкай;

 

ЗАПІС ЧЫТАЧА:

v навучэнцы школ запісваюцца ў бібліятэку па спісе класа, у індывідуальным парадку;

v супрацоўнікі школы па пашпарце або іншаму дакуменцу, які пацвярджае асобу;

v на кожнага чытача запаўняецца чытацкі фармуляр устаноўленага ўзору;

 

Фармуляр чытача з'яўляецца дакументам які сведчыць факт выдачы чытачам творы друку і прыёму іх бібліятэчнымі работнікамі.

v пры запісе ў бібліятэку чытачы павінны быць азнаёмленыя з правіламі карыстання бібліятэкай;

v пры запаўненні чытацкага фармуляра чытач пацвярджае сваё абавязацельства аб захаванні правіл карыстання бібліятэкай сваім подпісам.

ВЫДАЧА ЛІТАРАТУРЫ НА ДОМ:

v на дом літаратура выдаецца чытачам тэрмінам на 15 дзён;

v тэрмін карыстання можа быць прадоўжаны бібліятэкарам, калі на дадзены твор друку няма попыту з боку іншых чытачоў;

v навучальная і праграмная літаратура выдаецца чытачам на ўвесь тэрмін навучання ў адпаведнасці з праграмай;

v чарговая выдача літаратуры чытачу вырабляецца толькі пасля атрымання ад яго ранняе выдадзеных кніг, тэрмін карыстання якімі скончыўся;

v чытач распісваецца ў атрыманні кожнага творы друку ў чытацкім фармуляры;

v пры вяртанні роспісу абавязкова пагашаюцца подпісам бібліятэкара;

v рэдкія і каштоўныя кнігі, альбомы, атласы, адзінкавыя асобнікі даведачных выданняў, а таксама кнігі, атрыманыя па МБА на дом не выдаюцца: імі карыстаюцца ў чытальнай зале або ў спецыяльна адведзеным месцы

АДКАЗНАСЦЬ І АБАВЯЗКІ

v пры запісе ў бібліятэку чытач абавязаны паведаміць неабходныя звесткі для запаўнення прынятых бібліятэкай рэгістрацыйных дакументаў;

v пры пераходзе ў іншую школу чытач абавязаны паставіць у вядомасць бібліятэкара і здаць усе узятыя ім творы друку;

v чытач абавязаны вяртаць узятыя ім творы друку ва ўстаноўлены бібліятэчны тэрмін;

v нельга выносіць з памяшкання бібліятэкі творы друку без запісу, прынятых бібліятэкай у формах уліку;

v беражліва адносіцца да бібліятэчнай фонду, не рабіць у кнігах паметак, падкрэсьліваньнем, нд вырываць, нд загінаць старонкі: выконваць у бібліятэцы цішыню; не парушаць парадак расстаноўкі кніг на паліцах адкрытага доступу.

УВАГА:

v пры атрыманні твораў друку, чытач абавязаны старанна іх прагледзець і ў выпадку выяўлення якіх-небудзь дэфектаў паведаміць пра гэта бібліятэкару каб пазбегнуць наступных непаразуменняў.

v чытач, згубленых творы друку з фонду школьнай бібліятэкі, або нанёсший ім шкоду, абавязаны замяніць іх адпаведна такімі ж творамі друку або іх копіямі. Магчымая замена дакументаў іншымі прызнанымі бібліятэкай раўназначнымі, а пры немагчымасці - вярнуць у 10-дзённым памеры, згодна з кошту на момант замены;

v за страту кніг і іншых твораў друку і матэрыялаў з фонду бібліятэкі або нанясення ім незаменнага шкоды непаўналетніх чытачамі, адказнасць нясуць іх бацькі, апекуны, папячыцелі;

v чытачы, якія парушылі правілы карыстання бібліятэкай могуць быць пазбаўлены права карыстання на тэрмін, устаноўлены правіламі школы;

v за асаблівыя парушэнні, прадугледжаныя дзеючым заканадаўствам чытачы нясуць адміністрацыйна грамадзянска-прававую ці крымінальную адказнасць.

 

ПАРАДАК АПЛАТЫ ЗА КАРЫСТАННЕ ПАДРУЧНІКАМІ

v Падручнікі выдаюцца толькі пры ўмове здачы поўнага камплекта атрыманых раней падручнікаў за папярэдні навучальны год і прад'яўленні квітанцыі аб аплаце за карыстанне імі ў гэтым навучальным годзе.

v Пры унясенні платы за карыстанне падручнікамі ва ўстаноўлены тэрмін іх камплект не выдаецца навучэнцу да пагашэння запазычанасці, якая спаганяецца ў парадку, вызначаным заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

 

ПРАВІЛЫ КАРЫСТАННЯ ПАДРУЧНІКАМІ

v падручнікі выдаюцца вучню тэрмінам на навучальны год пасля поўнага разліку за папярэдні год і аплаты за карыстанне падручнікамі

v камплекты падручнікаў на клас атрымліваюць класныя кіраўнікі і размяркоўваюць, зрабіўшы адзнакі аб выдачы ў абанементнай картцы, кожны вучань 5-11 класа павінен распісацца за атрыманыя падручнікі.