Цели и задачи

     

 Мэта і задачы на 2023/2024 навучальны год

МЭТА:

стварэнне ўмоў фарміраванне высокаадукаванай, гарманічна развітай, сацыяльна арыентаванай, прафесійна кампетэнтнай асобы, грамадзяніна і патрыёта Рэспублікі Беларусь.

         ЗАДАЧЫ:

  1. пашыраць кругагляд навучэнцаў, развіваць крэатыўнае мысленне, фарміраваць актыўны пазнаваўчы інтарэс да вучэбных прадметаў шляхам павышэння эфектыўнасці факультатыўных заняткаў;
  2. павышаць эфектыўнасць педагагічнага ўзаемадзеяння сям’і і ўстановы адукацыі па стварэнні ўмоў для гарманічнага развіцця асобы, яе самарэалізацыі ва ўсіх відах дзейнасці;
  3. павышаць прафесійную кампетэнтнасць педагогаў шляхам развіцця матывацыі да прафейнага росту, стымулявання ініцыятывы і творчасці;
  4. фарміраваць у навучэнцаў навыкі арганізацыі здаровага ладу жыцця праз развіццё здароўезберагальнага і здароўефарміруючага асяроддзя ва ўстанове адукацыі.