Цели и задачи

     

   МЭТА:

стварэнне ўмоў фарміраванне высокаадукаванай, гарманічна развітай, сацыяльна арыентаванай, прафесійна кампетэнтнай асобы, грамадзяніна і патрыёта Рэспублікі Беларусь.

Задачы:

  1. павышаць якасць адукацыйнага працэсу праз удасканальванне матывацыі вучняў на вучэбных і факультатыўных занятках;
  2. фарміраваць грамадзянскі светапогляд, патрыятызм, сацыяльную і творчую актыўнасць навучэнцаў праз засваенне агульначалавечых гуманістычных каштоўнасцей, культурных, духоўных традыцый беларускага народа, дзяржаўную ідэялогію;
  3. удасканальваць аналітычную культуру педагогаў як аснову павышэння рэзультатыўнасці адукацыйнага працэса;
  4. фарміраваць у навучэнцаў навыкі арганізацыі здаровага ладу жыцця праз развіццё здароўезберагальнага і здароўефарміруючага асяроддзя ва ўстанове адукацыі.