Новые поступления

Лужанін,М. Колас расказвае пра сябе: аповесць-эсэ / Максім Лужанін. – Мінск: Мастацкая літаратура, 2019. – 429с. – (Школьная бібліятэка).

    У аповесці, адзначанай Літаратурнай прэміяй імя Якуба Коласа, расказваецца пра дзяцінства Костуся Міцкевіча, будучага вялікага песняра беларускага народа, аскрываецца яго жыццёвы і творчы шлях. Аўтар, які быў асабістым сакратаром у песняра, апісвае сустрэчы Якуба Коласа і Янкі Купалы, узнаўляе гісторыю стварэння паэм “Сымон-музыка”, “На шляхах волі”, а таксама “Казак жыцця”.

 

Ефремов, И.А.     Туманность Андромеды: роман: для детей среднего и старшего школьного возраста / Иван Ефремов.  – Минск: Народная асвета, 2019. – 320с. – (Школьная библиотека).

Возвращаясь на Землю, звездолет “Тантра” оказывается в плену тяготения таинственной железной звезды. Эрг Ноор – неустрашимый капитан звездолета – принимает решение посадить “Тантру” на планету, которая вращается вокруг звезды. С этого момента экипаж вступает в борьбу за выживание, мечтая вернуться на счастливую Землю далекого будущего…

 

Дудараў, А.А. Радавыя / Аляксей Дудараў. Напісанае        застаецца / Алесь Петрашкевіч. Следчая справа Вашчылы: п’есы: для дзяцей ст. шк. узросту

 / Іван Чыгрынаў; уклад. Вольга Рацэвіч. – Мінск:Звязда, 2019. – 224с. – (Школьная бібліятэка).

У зборнік увайшлі драматычныя творы на гістарычную тэму, рэкамендаваныя для дадатковага чытання ва установах агульнай сярэдняй адукацыі. Выданне дапоўнена крытычнымі артыкуламі аб жыцці і творчасці аўтараў, чые п’есы размешчаны у кнізе.

 

 

Вечная память и светлая боль…: сборник произведений  русских писателей о Великой Отечественной войне. – Минск: Беларуская энцыклапедыя імя Петруся Броўкі,2019. – 320с. –

(Школьная библиотека).

Гуманизм, долг, героизм, становление человеческой личности, ответственность за свои поступки, способность сопереживать и понимать другого – над этими непростыми понятиями рассуждают в своих произведениях, которые вошли в сборник, Б.Л. Васильев и К.Д, Воробьев. 

  Балада камянёў: паэтычныя творы для дадатковага чытання ў 9 класе / склад. В.А. Шніп. – Мінск: Беларусь,2019. – 222с. – (Школьная бібліятэка).

    У зборніку змешчаны раней апублікаваныя творы беларускіх паэтаў Яўгеніі Янішчыц, Віктара Шніпа, Міколы Шабовіча, Міколы Маляўкі, многія з якіх добра вядомыя чытачам, што сочаць за сучаснай беларускай паэзіяй.

   Рэкамендуецца навучэнцам агульнаадукацыйных устаноў і усім тым, хто цікавіцца літаратурай.

 

 

“Радзіма мая дарагая- зборнік для 6 класа.

У гэты зборнік увайшлі творы Івана Навуменкі

“Дзяцінства”, Алеся Пальчэўскага “Рэкс і Казбек”,

Андрэй Федарэнка “Шчарбаты талер”.

                    “Сборник для чтения в 3 классе” в 3 частях.

В сборник вошли произведения устного народного

творчества народов мира, а также басни и сказки,

написанные всемирно известными писателями.

“Цудадзейны карагод”. Зборнік твораў для

пазакласнага чытання ў 3 класе. У кнігу ўвайшлі

творы беларускіх пісьменнікаў – класікаў і

сучасных аўтараў

      “Зборнік твораў для дадатковага чытання”

У зборнік увайшлі творы вядомых беларускіх пісьменнікаў

В. Адамчыка, А.Бадака, В. Вольскага, А. Дударава, В. Карамазава, У. Караткевіча, І.Пташнікава, М.Стральцова, І.Чыгрынава.    Аўтары апісваюць родную зямлю, прыроду, раскрываюць    народны лад жыцця, звяртаюцца да вечных чалавечых каштоўнасцей.

Паэма “Новая зямля”, створанная класікам

 беларускай літаратуры Якубам Коласам з’яўляецца

сапраўднай энцыклапедыяй жыцця беларускага

сялянства і знаёміць чытачоў з побытам простых

людзей канца ХІХ – пачатку ХХ стагоддзя.  

   “У сэрцы слова адзавіся” - зборнік для 7 класа. Кніга 2.

У гэты зборнік увайшлі творы для чытання ў 7 класе Анатоля Вярцінскага, Уладзіміра Мазго, Івана Навуменкі, Янкі Сіпакова і інш. Ён адрасаваны школьнікам, настаўнікам, студэнтам і усім аматарам прыгожага пісьменства.