Образцы заявлений

      УЗОР 1                             

                                                                       Дырэктару дзяржаўнай  

                                                                        установы адукацыі

                                                                       “Кароціцкая сярэдняя школа

                                                                        Серадзіной Алене Якаўлеўне

                                                                       _____________________________

                                                                        прозвішча,імя, імя па бацьку

                                                                        пражываючы(ая) па адрасу:

                                                                      в. Кароцічы,

                                                                       вул.____________д.__

                                                                       тэл. дам. _____________________

                                                                       тэл. маб.______________________

 

                                        

    Заява

___________

       дата

         Прашу залічыць майго сына, (дачку) ______________________________

вучня (вучаніцу) _____ класа на факультатыў, занятак па інтарэсах __________________________________________________________________

                                                                          назва гуртка, факультатыва

 

________________                                                                          _____________

       подпіс                                                                                   прозвішча, ініцыялы                                                                                                             

 

  

 

 УЗОР 2

                                                                        Дырэктару дзяржаўнай  

                                                                          установы адукацыі

                                                                      “ Кароціцкая сярэдняя школа

                                                                        Серадзіной Алене Якаўлеўне

                                                                       _____________________________

                                                                        прозвішча,імя, імя па бацьку

                                                                        пражываючы(ая) па адрасу:

                                                                      в. Кароцічы,

                                                                       вул.____________д.__

                                                                       тэл. дам. _____________________

                                                                       тэл. маб.______________________

 

 

 

 

    Заява

___________

      дата

         Прашу прыняць мяне на работу на пасаду _________________________

з ____________ на ўмовах кантракту.

 

________________                                                                          _____________

            подпіс                                                                                                                                                                                                                             прозвішча, ініцыялы                                                                                                        

   

 

 УЗОР 3

Дырэктару дзяржаўнай  

установы адукацыі

                                                                      “Кароціцкая сярэдняя школа

                                                                        Серадзіной Алене Якаўлеўне

                                                                       _____________________________

                                                                        прозвішча,імя, імя па бацьку

                                                                        пражываючы(ая) па адрасу:

                                                                      в. Кароцічы,

                                                                       вул.____________д.__

                                                                       тэл. дам. _____________________

                                                                       тэл. маб.______________________

 

 

 

    Заява

___________

        дата

         Прашу прыняць мяне на работу на пасаду _________________________

з ____________ на ўмовах працоўнага дагавору на перыяд адсутнасці асноўнага работніка (прозвішча, ініцыялы асноўнага работніка).

 

________________                                                                          _____________

        подпіс                                                                                                                                                                                                                               прозвішча, ініцыялы                                                                                                             

 

 

  УЗОР 4

                                                                         Дырэктару дзяржаўнай  

                                                                         установы адукацыі

                                                                        “Кароціцкая сярэдняя школа

                                                                        Серадзіной Алене Якаўлеўне

                                                                       _____________________________

                                                                        прозвішча,імя, імя па бацьку

                                                                        пражываючы(ая) па адрасу:

                                                                      в. Кароцічы,

                                                                       вул.____________д.__

                                                                       тэл. дам. _____________________

                                                                       тэл. маб.______________________

 

 

 

 

 

    Заява

___________

      дата

         Прашу звольніць мяне      (дата звальненя )        з пасады  _________________

па ўзгадненні бакоў.

 

 

________________                                                                          _____________

       подпіс                                                                                                                                                                                                                                  прозвішча, ініцыялы                                                                                                              

 

 

УЗОР 5

                                                                        Дырэктару дзяржаўнай  

установы адукацыі

                                                                       “Кароціцкая сярэдняя школа

                                                                        Серадзіной Алене Якаўлеўне

                                                                       _____________________________

                                                                        прозвішча,імя, імя па бацьку

                                                                        пражываючы(ая) па адрасу:

                                                                      в. Кароцічы,

                                                                       вул.____________д.__

                                                                       тэл. дам. _____________________

                                                                       тэл. маб.______________________

 

    Заява

___________

       дата

         Прашу залічыць майго сына, (дачку) ______________________________ _______________________________года нараджэння, пражываючага(ай) па адрасу_____________________________________________________________________________________________________ у  ____  клас з беларускай мовай навучання з ___________.(дата)

      Са Статутам установы адукацыі азнаёмлены(а). Абяцаю забяспечыць умовы да атрымання адукацыі і развіцця майго дзіцяці, паважаць гонар і годнасць другіх удзельнікаў навучальнага працэсу, унутрышкольнага распарадку да навучэнцаў, а таксама выконваць іншыя абавязкі, устаноўленыя актамі заканадаўства ў сферы адукацыі, лакальнымі нарматыўнымі прававымі актамі ўстановы адукацыі.

________________                                                                          _____________

              подпіс                                                                                                                                                                                                                            прозвішча, ініцыялы                                                                                                             

 

 

 УЗОР 6

                                                                         Дырэктару дзяржаўнай  

                                                                         установы адукацыі

                                                                        “Кароціцкая сярэдняя школа

                                                                        Серадзіной Алене Якаўлеўне

                                                                       _____________________________

                                                                        прозвішча,імя, імя па бацьку

                                                                        пражываючы(ая) па адрасу:

                                                                      в. Кароцічы,

                                                                       вул.____________д.__

                                                                       тэл. дам. _____________________

                                                                       тэл. маб.______________________

 

 

 

     Заява

___________

       дата

 

         Прошу выдать мне дубликат документа об базовом (среднем) образовании в связи с________________________________________________.

                                                                (указать причину)

 

 

_________________________                                                                                                                                                                                              ___________________________

                 (подпись                                                                  (фамилия, инициалы)

 

 

 

 

  

                                                                        Директору государственного учреждения                                                                                  образования “Коротичская средняя школа”                                                                                Серединой Елене Яковлевне

                                                                       _____________________________

                                                                        ФИО

                                                                       проживающего по адресу:

                                                                      д. Коротичи,

                                                                       ул.____________д.__

                                                                       тел. дом. _____________________

                                                                       тел. моб.______________________

 

 

 

     Заявление

___________

 

Прошу принять меня учителем дополнительного образования по совместительству с 02.09.2019 по 31.05.2020 на условиях трудового договора

 

Подпись                       фамилия, инициалы