Родительский комитет

Работа бацькоўскага камітэту і ўстановы адукацыі

 

Мэта: забеспячэнне партнёрства і супрацоўніцтва ўстановы адукацыі і законных прадстаўнікоў, грамадскасці ў выхаванні і развіцці асобы навучэнцаў, узаемадапамогі паміж школай і сям’ёй з мэтай рашэння адукацыйных, выхаваўчых, арганізацыйных задач.

 

Асноўныя задачы

 • Ўмацаванне сувязяў паміж сям'ёй, школай, грамадскімі арганізацыямі ў мэтах забеспячэння адзінства выхаваўчага ўздзеяння на навучэнцаў i павышэння яго выніковасці.
 • Аказанне школе дапамогі па выкарыстанні патэнцыйных магчымасцяў бацькоўскай грамадскасці па абароне законных правоў і інтарэсаў навучэнцаў і педагагічных работнікаў.
 • Арганізацыя работы з бацькамі (законнымі прадстаўнікамі) навучэнцаў школы па тлумачэнні іх правоў і абавязкаў, значэння ўсебаковага выхавання навучэнца ў сям'і.
 • Садзейнічанне ўмацаванню матэрыяльна-тэхнічнай базы школы, удасканаленню ўмоў для ажыццяўлення адукацыйнага працэсу, аховы жыцця і здароўя навучэнцаў.

 

Змест работы Бацькоўскага камітэта

 • Каардынуе і рэгулюе дзейнасць класных бацькоўскіх камітэтаў.
 • Праводзіць тлумачальную і кансультатыўную работу сярод бацькоў (законных прадстаўнікоў) навучэнцаў аб іх правах і абавязках.
 • Аказвае садзейнічанне і дапамогу адміністрацыі школы ў правядзенні і арганізацыі пазашкольных мерапрыемстваў.
 • Прыцягвае бацькоўскую грамадскасць да актыўнага ўдзелу ў жыцці школы, у выхаваўчай рабоце па месцы жыхарства навучэнцаў, садзейнічае развіццю самакіравання навучэнцаў.
 • Разглядае паступаюць у свой адрас звароты па пытаннях, аднесеных гэтым Палажэннем да яго кампетэнцыі.
 • Іншая работа ў адпаведнасці з ускладзенымі функцыямі.

 

Бацькоўскі камітэт мае права:

 • уносіць прапановы адміністрацыі школы па пытаннях, якія ўваходзяць у яго кампетэнцыю;
 • звяртацца за тлумачэннямі ў розныя арганізацыі і ўстановы па пытаннях, якія ўваходзяць у яго кампетэнцыю;
 • заслухоўваць і атрымліваць інфармацыю ад кіраўніка адукацыйнай установы, іншых органаў самакіравання школы;
 • прымаць удзел у абмеркаванні лакальных актаў;
 • заахвочваць бацькоў (законных прадстаўнікоў) навучаюцца за актыўную працу ў камітэце;
 • аказваць дапамогу ў правядзенні агульнашкольных мерапрыемстваў;
 • ставіць пытанне (па ўзгадненні з адміністрацыяй школы) аб неабходнасці правядзення агульнага школьнага бацькоўскага сходу;
 • мае iншыя правы ў адпаведнасцi з ускладзенымi функцыямі.

Старшыні ў Бацькоўскі камітэт выбіраюцца штогод у пачатку навучальнага года на класных бацькоўскіх сходах.

Бацькоўскі камітэт школы ў асобе старшыні, іншых членаў нясе адказнасць за невыкананне або неналежнае выкананне ўскладзеных абавязкаў.

Бацькоўскі камітэт адказвае:

 • за выкананне зацверджанага плана работы на навучальны год;
 • выкананне рашэнняў, рэкамендацый камітэта, іншых органаў самакіравання школы;
 • усталяванне ўзаемаадносін паміж кіраўніцтвам школы і бацькамі (законнымі прадстаўнікамі) навучэнцаў у пытаннях сямейнага выхавання.

 

Ўзаемаадносіны. Бацькоўскі камітэт школы ў сваёй працы ўзаемадзейнічае з органамі самакіравання і дырэктарам школы па пытаннях прафілактыкі правапарушэнняў, безнагляднасці і бездагляднасці сярод навучэнцаў, правядзення агульнашкольных мерапрыемстваў; з іншымі арганізацыямі, установамі, прадпрыемствамі, службамі раёна і горада - па пытаннях у межах сваёй кампетэнцыі.

 

Пасяджэнні бацькоўскага камітэту на 2023/2024 навучальны год

№ п/п

Змест дзейнасці

Тэрміны

Адказны

 

1.Справаздача аб выкананні пазабюджэтных сродкаў па падрыхтоўцы школы да новага навучальнага года.

2.Планаванне работы бацькоўскага камітэта

3.Аб арганізацыі харчавання ў школе

Верасень

 

 

 

 

Кудласевіч А. І

 

Кудласевіч Ю.В.

 

1.Аб правядзенні навагодніх свят

2.Арганізацыя адпачынку дзяцей у перыяд зімовых канікул.

3.Дзяжурства настаўніцка-бацькоўскага патруля

4.Бяспека навучэнцаў  у дні зімовых канікул

Снежань

Кудласевіч Ю.В.

Класныя кіраўнікі

Наскевіч М.У.

 

Кудласевіч Ю.В.

 

1.Вынікі харчавання вучняў.

2.Аб падрыхтоўцы школы да новага навучальнага года.

3.Аб арганізацыі летняга адпачынку дзяцей.

4.Аб правядзенні выпускнога вечара

Май

 

 

 

 

Кудласевіч Ю.В.

Серадзіна А. Я.

Кудласевіч Ю.В.

Серадзіна А. Я.

 

 

 

Палажэнне аб бацькоўскам камітэце

 1. Агульнае

1.1. Бацькоўскі камітэт з'яўляецца органам самакіравання ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі і ствараецца з ліку законных прадстаўнікоў вучняў дадзенай установы адукацыі.

1.2. Бацькоўскі камітэт ажыццяўляе сваю дзейнасць у адпаведнасці з Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, дадзеным Палажэннем, іншымі актамі заканадаўства, статутам установы адукацыi.

 1. Асноўныя задачы

2.1. Садзейнічанне забеспячэнню аптымальных умоў для арганізацыі адукацыйнага працэсу.

2.2. Правядзенне растлумачальнай і кансультатыўнай работы сярод бацькоў навучэнцаў аб іх правах і абавязках.

2.3. Распаўсюджванне лепшага вопыту сямейнага выхавання.

2.4. Аказанне садзейнічання ў правядзенні фізкультурна-масавых і іншых мерапрыемствах.

2.5. Узаемадзеянне з грамадскімі арганізацыямі ў пытаннях прапаганды традыцый установы адукацыі.

2.6. Узаемадзеянне з педагагічным калектывам установы адукацыі па пытаннях прафілактыкі правапарушэнняў сярод непаўналетніх навучэнцаў.

2.7. Узаемадзеянне з іншымі органамі самакіравання ўстановы адукацыі па пытаннях, якія адносяцца да кампетэнцыі бацькоўскага камітэта.

3.Парадак фарміравання і арганізацыі працы бацькоўскага камітэта

3.1. Склад бацькоўскага камітэта вызначаецца на агульным бацькоўскім сходзе ўстановы адукацыі з прадстаўнікоў бацькоў тэрмінам на адзін год.

3.2. Са свайго складу бацькоўскі камітэт на першым пасяджэнні выбірае старшыню.

3.3. У залежнасці ад колькаснага складу бацькоўскага камітэта могуць абірацца намеснікі старшыні, сакратар.

3.4. Пад кіраўніцтвам членам бацькоўскага камітэта ва ўстанове адукацыі могуць стварацца пастаянныя або часовыя камiсii па асобных напрамках работы.

3.5. Склад камісіі і ўтрыманне іх дзейнасці вызначаецца рашэннем бацькоўскага камітэта.

3.6. Дзейнасць бацькоўскага камітэта ажыццяўляецца па распрацаваных і прынятым ім з рэгламентам работы і плану, якія ўзгадняюцца з кіраўніком установы адукацыі.

3.7. Аб сваёй дзейнасці бацькоўскі камітэт дае справаздачу перад агульным сходам не радзей двух разоў у год.

3.8. Бацькоўскі камітэт правамоцны выносіць рашэнні пры наяўнасці на пасяджэнні не менш за палову свайго складу. Рашэнні прымаюцца большасцю галасоў.

3.9. На пасяджэннях бацькоўскага камітэта вядзецца пратакол, у якім фіксуецца ход абмеркавання пытанняў, якія вынесеныя ў парадак дня, прапановы і заўвагі яго членаў, вынікі галасавання і адпаведнае рашэнне. Кожны пратакол падпісваецца старшынёй і сакратаром.

3.10. Рашэнні бацькоўскага камітэта пасля іх прыняцця накіроўваюцца кіраўніку ўстановы адукацыі.

3.11. Рашэнні бацькоўскага камітэта носяць рэкамендацыйны характар.